Priser

 Pris
MOTORATTEST (husk pasfoto og evt. briller/kontaktlinser) 500 KR
MULIGHEDSERKLÆRING500 KR
LÆGEERKLÆRING (SYGEMELDING)500 KR
REJSEAFBESTILLING200 KR
LÆGEERKLÆRING VED SYGEMELDING TIL EKSAMEN200 KR
VACCINATIONSHONORAR
(GÆLDER IKKE UDENLANDSVACCINATION FOR NAOMI'S PATIENTER)
150 KR