Personale

LÆGESEKRETÆR MARIE

Marie har været ansat hos os siden april 2016.

Marie har tidligere været i anden lægepraksis, samt hos en Gynækolog og i en Øre-næse-hals klinik.
​Marie passer telefonen, samt tager sig af det administrative i klinikken. Desuden tager hun blodprøver, laver EKG samt urinundersøgelser.

LÆGESEKRETÆR MARLEEN

Lægesekretær Marleen

Ansat siden oktober 2020. Tidligere ansat i anden lægepraksis

Marleen møder du i telefonen. Her hjælper hun dig med tidsbestilling og receptfornyelse. Derudover varetager Marleen administrative og praktiske opgaver i klinikken samt enkelte kliniske opgaver.

 

 

Jordemoder Marie

Marie varetager jordemoder- og sygeplejeopgaver.

Marie er uddannet jordemoder. Hun har været ansat i almen praksis siden 2008, og langt de fleste af årene har hun været ansat her i klinikken. Marie har løbende gennemført sygeplejefaglig efteruddannelse særligt målrettet opgaverne hos alment praktiserende læge.

camilla

MEDICINSTUDERENDE

Vores hold af medicinstuderendet tager imod henvendelser i sekretariatet, svarer telefon og hjælper i laboratoriet.

Anna

Hans