Personale

LÆGESEKRETÆR MARIE

Marie har været ansat hos os siden april 2016.

Marie har tidligere været i anden lægepraksis, samt hos en Gynækolog og i en Øre-næse-hals klinik.
​Marie passer telefonen, samt tager sig af det administrative i klinikken. Desuden tager hun blodprøver, laver EKG samt urinundersøgelser.

Jordemoder Marie

Marie varetager jordemoder- og sygeplejeopgaver.

Marie er uddannet jordemoder. Hun har været ansat i almen praksis siden 2008, og langt de fleste af årene har hun været ansat her i klinikken. Marie har løbende gennemført sygeplejefaglig efteruddannelse særligt målrettet opgaverne hos alment praktiserende læge.

Stud. Med. Anna

Vi har pr. 1. marts ansat medicin studerende som du møder du i sekretariatet mandag - tirsdag og fredag, samt på telefonen disse dage.

Stud. Med. Astrid

Vi har pr. 1. marts ansat medicin studerende som du møder du i sekretariatet mandag - tirsdag og fredag, samt på telefonen disse dage.

Stud. Med. Hans

Vi har pr. 1. marts ansat medicin studerende som du møder du i sekretariatet mandag - tirsdag og fredag, samt på telefonen disse dage.

Stud. Med. Kasper

Vi har pr. 1. marts ansat medicin studerende som du møder du i sekretariatet mandag - tirsdag og fredag, samt på telefonen disse dage.

Stud. Med. Amanda

Vi har pr. 1. marts ansat medicin studerende som du møder du i sekretariatet mandag tirsdag onsdag og fredag, samt på telefonen disse dage.