Personale

LÆGESEKRETÆR ELSE MARIE


Lægesekretær / sosu-assistent

Else Marie 

Ansat august 2022

Har tidliger været ansat i en anden lægepraksis.

Else Marie møder du i telefonen.

Her hjælper hun dig med tidsbestilling og receptfornyelse.

Derudover varetager Else Marie administrative og praktiske opgaver i klinikken.

 

 

LÆGESEKRETÆR MARLEEN


Lægesekretær Marleen

Ansat siden oktober 2020. Tidligere ansat i anden lægepraksis

Marleen møder du i telefonen. Her hjælper hun dig med tidsbestilling og receptfornyelse. Derudover varetager Marleen administrative og praktiske opgaver i klinikken samt enkelte kliniske opgaver.

 

JORDEMODER MARIE


Marie varetager jordemoder- og sygeplejeopgaver.

Marie er uddannet jordemoder. Hun har været ansat i almen praksis siden 2008, og langt de fleste af årene har hun været ansat her i klinikken. Marie har løbende gennemført sygeplejefaglig efteruddannelse særligt målrettet opgaverne hos alment praktiserende læge.

 

 


 

CAROLINE , IDA OG ANNA 

MEDICINSTUDERENDE


Vores hold af medicinstuderendet tager imod henvendelser i sekretariatet, svarer telefon og hjælper i laboratoriet.