Personale

LÆGESEKRETÆR CHARLOTTE


Charlotte har været ansat hos os siden marts 2022.

Charlotte har tidligere været ansat hos en hudlæge.

Charlotte passer telefonen, tager sig af det administrative i klinikken. Samt enkelte kliniske opgaver. 

 

LÆGESEKRETÆR MARLEEN


Lægesekretær Marleen

Ansat siden oktober 2020. Tidligere ansat i anden lægepraksis

Marleen møder du i telefonen. Her hjælper hun dig med tidsbestilling og receptfornyelse. Derudover varetager Marleen administrative og praktiske opgaver i klinikken samt enkelte kliniske opgaver.

 

JORDEMODER MARIE


Marie varetager jordemoder- og sygeplejeopgaver.

Marie er uddannet jordemoder. Hun har været ansat i almen praksis siden 2008, og langt de fleste af årene har hun været ansat her i klinikken. Marie har løbende gennemført sygeplejefaglig efteruddannelse særligt målrettet opgaverne hos alment praktiserende læge.

 

CAMILLA


MEDICINSTUDERENDE


Vores hold af medicinstuderendet tager imod henvendelser i sekretariatet, svarer telefon og hjælper i laboratoriet.

 

ANNA


 

 

HANS