Priser

  Pris
MOTORATTEST (husk pasfoto og evt. briller/kontaktlinser) 500 KR
MULIGHEDSERKLÆRING 500 KR
LÆGEERKLÆRING (SYGEMELDING) 500 KR
REJSEAFBESTILLING 200 KR
LÆGEERKLÆRING VED SYGEMELDING TIL EKSAMEN 200 KR
VACCINATIONSHONORAR
(GÆLDER IKKE UDENLANDSVACCINATION FOR NAOMI'S PATIENTER)
150 KR