Praktisk information

TELEFONTID:
Telefonen er åben dagligt fra 8.00 til 13.00 pånær onsdag hvor der er telefontid kl 8.00-9.00 og igen fra 14.00-17.00.
Telefontiden kl 8.00-9.00 er forbeholdt akut sygdom som evt. skal ses samme dag.
LÆGERNE TRÆFFES HVER ISÆR PÅ TELEFONEN ONSDAG KL 8.00-9.00.
Ved behov for lægesamtale udover disse tidsrum, kan der ligges besked hos sekretæren, så ringer lægen så vidt muligt retur samme dag. Husk at lægen også træffes pr. mail ved ikke hastende forespørgelser.

EMAILKONSULTATION:
Dette kræver adgangskode, hvilket fåes ved kontakt til klinikken. Alternativt kan der logges ind med digital signatur.
Receptfornyelse: www.receptfornyelse.dk
Tidsbestilling/afbud: www.aftalebogen.dk
Afbud/korte spørgsmål: www.emailkonsultation.dk

PRØVESVAR, RECEPTBESTILLING OG HENVISNINGER:
Disse henvendelser finder sted på hverdage, undtagen onsdag, kl. 9.00-13.00. Nye ordinationer af medicin og henvisninger til fysioterapeuter samt speciallæger, psykologer m.m. foregår alene efter forudgående lægekonsultation.
GENERELT BØR KLINIKKEN KONTAKTES SÅFREMT, MAN IKKE HAR MODTAGET PRØVESVAR I LØBET AF 14 DAGE FRA PRØVETAGNINGEN

PLANLAGTE KONSULTATION:
Konsultationer foregår udelukkende efter forudgående aftale. Tid kan bestilles enten telefonisk eller på www.aftalebogen.dk (bedst minimum 1.uge i forvejen). Bemærk at der afsættes et fast tidsrum til konsultationen (almindeligvis 15 minutter). Vi bestræber os på at holde tiderne. Vær derfor opmærksom på at vi kun kan forholde os til emner der kan håndteres indenfor max. 15 min. Såfremt der er behov for yderligere tid, må der bestilles tid til ny konsultation.
Som følge af lægens akutte forpligtelser, kan der alligevel forekomme ventetid. Vi beder om patienternes forståelse i disse situationer.

UDEBLIVELSER:
Patienter kan ind imellem synes at det er vanskeligt at få en hurtig tid, det er derfor frustrerende at opleve, at vi flere gange ugentligt har patienter som udebliver fra aftalte tider, uden at melde afbud. Du bedes derfor melde afbud per mail, telefon, brev eller seddel i postkassen, såfremt du alligevel ikke har mulighed for at møde til den planlagte konsultation.

Vi opretter så vidt muligt automatisk sms/email remindere i forhold til planlagte tider.

Vi vil anmode patienter om at skifte læge, såfremt de udebliver 3 gange uden afbud.

AKUTTE KONSULTATIONER:
Der er mulighed for at få en akut tid samme dag ved telefonisk henvendelse til klinikken om morgenen. Disse daglige korte akutte konsultationer drejer sig KUN om akutte tilstande mhp. hurtig behandling.

AFTENKONSULTATION:
Onsdag er der aftenkonsultation fra kl. 14.00-18.00 efter forudgående aftale.

SYGEBESØG/HJEMMEBESØG:
Undersøgelse og behandling foregår primært i klinikken, med mindre sygdommen eller andre forhold, efter lægens skøn, nødvendiggør hjemmebesøg.

ÅRLIGE KONTROLLER:
Vi bestræber os på at patienter med kroniske sygdomme som KOL, astma, diabetes, forhøjet blodtryk, depression/angst og osteoporose mm., samt patienter som får mere end 5 forskellige slags medicin, mindst én gang om året har tilbud om samtale med lægen, hvor der skal tages stilling til hvorledes behandlingen skal fortsætte.

SOVEPILLER OG BEROLIGENDE MEDICIN:
I henhold til sundhedsstyrelsens retningslinier, udskrives sovepiller og beroligende medicin, KUN i forbindelse med konsultation hos lægen. Der udskrives kun små mængder af gangen, grundet riskiko for yderst yhensigtsmæssige bivirkninger og afhængighed.

ØSTERBRO LÆGERING:
Klinikken er en del af et lægesamarbejde bestående af 25 praktiserende læger på Indre Østerbro, hvor man kan henvende sig ved behov for AKUT lægehjælp efter ordinær telefontid.

I tidsrummet 13.00-16.00 dagligt, (onsdage dog kl. 9.00-14.00) henvises derfor til vagttelefonnummer 35423232.

AKUT TELEFON (1813):
AKUT rådgivning træffes dagligt kl 16.00-08.00 på hverdage samt weekender og helligdage på telefon 1813.

FERIE OG FRAVÆR:
Her på hjemmesiden samt på opslagstavlerne i klinikken annonceres vores ferie og øvrige fravær som følge af efteruddannelse, kurser m.m.

UDDANNELSESLÆGE:
Uddannelseslægen er en færdiguddannet læge som har arbejdet i minimum i ½år som læge. Uddannelseslægen er ansat ½ år af gangen. Uddannelseslægen varetager daglige konsultationer, herunder telefonkonsultationer, under vejledning af klinikkens faste læger.

BETALING:
Bemærk venligst at attester, vaccinationer og gruppe 2 konsultationer i øvrig etc. kun kan betales kontant – DANKORT MODTAGES IKKE.
Tania’s patienter kan også betale med mobilepay